“ดีแทค” แจ้งไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz.

VIEW 137