กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าพัฒนาฝีมือสูงวัย 7.7 หมื่นคน