ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิต!! “ทนายอนันต์ชัย” ชี้โทษประหารชีวิตช่วยลดความทุกข์ทรมานให้ญาติเหยื่อ