ทนายแนะฟื้นกฎหมาย “ห้ามทรงเจ้า-เข้าผี” แก้ปัญหาฉ้อโกง