หนุ่มสมุทรสงคราม ช่วย “สุนัขจรจัด” ติดรูปเป็นปลอกคอแสดงความรับผิดชอบ