แพทย์กังวล วัยรุ่นเข้าถึงยาใช้เสพได้ง่าย เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต