พบ! โพรงจุดใกล้เคียงกับชาวอังกฤษปักหมุดในจีพีเอส สั่งโดรนบินสำรวจ