ส่งสุดยอดเทคโนโลยี “เลเซอร์ สแกนเนอร์” เร่งช่วยค้นหา 13 ชีวิต