อุตุฯ เผย พายุโซนร้อน “พระพิรุณ” มุ่งหน้าญี่ปุ่นตอนเหนือ