'กลุ่มประเทศมหาอำนาจโลก' ยืนกราน ห้าม 'อิหร่าน' พัฒนานิวเคลียร์