ขยายพื้นที่ค้นหาผู้สูญหายเรือล่มอีก 15 คน ผู้ว่าฯสั่งลาดตะเวนทั้งคืน