เตรียมดัน “ถ้ำหลวง” เป็นถ้ำต้นแบบ ตั้งอนุสาวรีย์ “จ่าเอกสมาน-ทีมช่วยเหลือ” 13 ชีวิต