ผู้ว่าฯภูเก็ต-กงสุลจีน ร่วมพิธีอาลัยผู้เสียชีวิตเหตุเรือล่ม