เจ้าพ่อแอมะซอนตั้งราคาทัวร์อวกาศ 7 ล้านบาทต่อเที่ยว