"ทรัมป์" ย้ำสัมพันธ์สหรัฐฯ – อังกฤษ อยู่ในระดับพิเศษที่สุด