แพทยสภามีมติให้ “หมอภาคย์” เป็นหนึ่งในแพทย์ต้นแบบหลังช่วย “หมูป่าออกจากถ้ำหลวง”