“ทรัมป์” ถูกวิจารณ์ยับ ปกป้องรัสเซียไม่เอี่ยวแทรกแซงเลือกตั้ง