จิตแพทย์ แนะ ควรถาม “ทีมหมูป่า” ในเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์