ผู้ว่าฯภูเก็ต ประสานชุดไกรทองลุ่มน้ำตาปี  จับจระเข้โผล่ทะเลภูเก็ต