ภาพวาดหมูป่าเสร็จ 99% เหลือเก็บรายละเอียดเหตุการณ์