หวั่นน้ำท่วม! ชาวบ้านโพธิ์ชัน จ.ร้อยเอ็ด เร่งกรอกกระสอบทรายกั้นน้ำ