น้ำน่านสูงต่อเนื่อง! จนท.เร่งสร้างแนวกั้นป้องกันศูนย์สูบน้ำพลังงานไฟฟ้า