ทำไม “คู่สมรส-แฟน-คู่เพศทางเลือก” ทำร้ายกันมากที่สุด