กรมควบคุมโรค ยืนยันผลตรวจ “ทีมเก็บรังนกเกาะลิบง” ไม่พบ “ไข้มาลาเรีย”