พบพยานเห็นเหตุการณ์ ลูกชาย “คนโดดตึกศาล”ถูกแทง แต่ไม่ได้ให้การในคดี