กรมราชทัณฑ์ แจงไม่เป็นความจริง “ปล่อยนักโทษ 38,000 คน”