“เมย์ จีระนันท์” เหยื่อศัลยกรรมหน้าอกร้องแพทยสภาสอบแพทย์ต่างชาติ