คลัง ชง ครม. คืน VAT- รักษาพยาบาลฟรีให้ผู้ถือบัตรคนจน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และรักษาพยาบาลฟรีให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ

TOP ประเด็นร้อน