ผู้ช่วยทูตทหารฯ เผยนาทีระทึก "แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย"