ระดับน้ำ อ.เมืองเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่ง 1.5 เมตร-ชาวบ้านเตรียมทำแนวคันกั้นน้ำท่วม