สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยปรับคาดการณ์ส่งออกข้าวเป็น 11 ล้านตัน