เด็กมะกัน 11 คน ถูกขังในที่รกร้าง เพื่อฝึกเป็นมือกราดยิง