"มาเก๊า" จ่อแซง "กาตาร์" เป็นดินแดนที่คนรายได้สูงสุดในโลก