สมเด็จพระราชินีฯ ในรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯคำขวัญ "วันแม่แห่งชาติ"