“เพชรบุรี” แนวโน้มดีขึ้น หลังคลองระบายน้ำ D9 ระบายน้ำได้ดี


สถานการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น การปล่อยน้ำจากคลองชลประทานสายใหญ่ 3 ลงสู่คลองระบายน้ำ D9 เริ่มดำเนินการไปแล้ว ทำให้จะมีน้ำอีก 35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถูกตัดออกไม่ผ่านเขื่อนเพชร และตัวเมืองเพชรบุรี

TOP ประเด็นร้อน