แม่เด็กม.6 กระโดดตึกเรียน คาดเครียดเรื่องรูปร่าง–ปัญหาครอบครัว