“ผนึกกำลัง-ปัญญา พาชาติพ้นภัย” คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2561