เจ้าหน้าที่เร่งกู้ "ซากเรือฟินิกซ์" ให้เสร็จเย็นวันนี้