นักเรียน ม.1 ถูกเพื่อนต่อยสลบ เสียชีวิตแล้วตรงกับวันเกิด