ทหารพรานกว่า 200 เข้าฉีดวัคซีน หลังแบ่งกันกินควายตายโรคพิษสุนัขบ้า