ปศุสัตว์แจงนำเข้าวัคซีน "พิษสุนัขบ้า" แค่ 1 ล้านโดส