“อ๊อฟ พงษ์พัฒน์” เส้นเลือดในสมองตีบ รอดูอาการต่ออีก 48 ชั่วโมง