ขยะตกค้างบนเกาะสมุย 3 แสนตันนาน10 ปียังไม่ได้รับการแก้ไข