ชาวไหล่น่านเร่งทำความสะอาด หลังน้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติ