รมว.กลาโหม ยันเตรียมร่างก.ม.ใหม่ใช้แทนกฎอัยการศึก หวังลดแรงกดดันจากต่างชาติ