พิสูจน์ชัด 2 ใน 4 ถูกวิสามัญทุ่งยางแดง แค่นศ.ไร้เอี่ยวภัยความมั่นคง