ยลโฉมความงาม “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล” โบสถ์คริสต์ 100 กว่าปี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


‘อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล’ โบราณสถานสำคัญของ จ.จันทบุรี ที่มีประวัติทางศาสนายาวนานกว่า 300 ปี นับเป็นวิหารที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในฝั่งตะวันออกไทย

TOP ประเด็นร้อน