“ประสิทธิ์” ปฎิเสธข้อหาฉ้อโกง ยันเจรจาผู้เสียหายเตรียมยอมความ-คืนเงิน