​กินเนสส์ เวิร์ด เรคคอร์ดส์ รับรองหุ่นยนต์ 'คิโรโบะ' ทำสถิติโลก 2 รายการ