“เภสัชกร” ยืนยัน ค้านร่างพ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ เพราะกระทบ “ผู้ป่วย” มากที่สุด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประเด็นสำคัญที่กลุ่มเภสัชกรคัดค้านการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. .... (ฉบับใหม่ กรกฎาคม 2561) เพิ่มอำนาจให้บุคคลอื่นนอกจากเภสัชกรสามารถจ่ายยาได้ เนื่องจากมองว่าคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ผู้ป่วย เพราะหากไม่มีความรู้เรื่องยามากพอ การจ่ายยาประเภทเดียวกันให้ผู้ป่วยแต่ละคนมีข้อจำกัดเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน