“เภสัชกร” ยืนยัน ค้านร่างพ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ เพราะกระทบ “ผู้ป่วย” มากที่สุด